Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług – informacja dla Klientów

Przed oddaniem odzieży do naszej pralni, prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o pranie odzieży.

1


Pralnia przyjmuje do prania garderobę posiadającą oznakowanie fabryczne. Odzież nieposiadającą oznakowania producenta przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta i nie ponosimy odpowiedzialności za jej uszkodzenie lub zniszczenie.

2


Termin wykonania usługi wynosi 24 godziny robocze od momentu przyjęcia garderoby w centrali pralni.

3


Na życzenie Klienta realizujemy usługę ekspresową, za dopłatą w wysokości 50% do ceny usługi podstawowej. Jednak z przyczyn technicznych pralnia może odmówić wykonania usługi ekspresowej.

4


Wysokość opłat z tytułu usług świadczonych w pralni określa cennik pralni.

5


Usługa płatna jest z góry.

6


Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie prania odzieży niewłaściwie oznakowanej przez producenta, a posiadającej w swoim składzie składniki nienadające się do czyszczenia na sucho lub wodnego.

7


Prosimy o dokładne sprawdzenie kieszeni, wskazanie ewentualnych plam, określenie ich pochodzenia, wskazanie rozdarć i dziurek.

8


Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie flizeliny, guzików, ozdób, zamków, klamr, aplikacji oraz rzeczy pozostawionych w kieszeniach.

9


Odzież wydawana jest wyłącznie na podstawie dowodu przyjęcia.

10


W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwota będąca równowartością garderoby w chwili oddania jej do pralni.

W razie jakiegokolwiek sporu, rozstrzygnięcie oddawane jest do ekspertyzy rzeczoznawcy – biegłego. Koszt ekspertyzy w razie potwierdzenia stanowiska pralni ponosi Klient.

Reklamacje uwzględniamy wyłącznie przy odbiorze garderoby.

11


Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby po praniu, w sytuacji gdy plamy były stare, zaprane domowymi metodami, odzież oddawana do pralni prana była wcześniej niezgodnie z przepisem prania widocznym na metce.

Pralnia nie odpowiada za zabrudzenia nieusuwalne w technologii prania stosowanej przez nią.

13


Po upływie 2 lat od wykonania usługi, nieodebraną przez Klienta odzież pralnia przekazuje na cele dobroczynne.