Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług – informacja dla Klientów

Przed oddaniem odzieży do naszej pralni, prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o pranie odzieży.

1

Pozostawienie asortymentu do prania, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu pralni.


2

 

Pralnia przyjmuje do prania garderobę posiadającą oznakowanie fabryczne. Odzież nieposiadającą oznakowania producenta przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta i nie ponosimy odpowiedzialności za jej uszkodzenie lub zniszczenie.


3

Termin wykonania usługi wynosi 24 godziny robocze od momentu przyjęcia garderoby w centrali pralni.


4

Wysokość opłat z tytułu usług świadczonych w pralni określa cennik pralni.


5

Usługa płatna jest z góry.


6

Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie prania odzieży niewłaściwie oznakowanej przez producenta, a posiadającej w swoim składzie składniki nienadające się do czyszczenia na sucho lub wodnego.


7

Prosimy o dokładne sprawdzenie kieszeni, wskazanie ewentualnych plam, określenie ich pochodzenia, wskazanie rozdarć i dziurek.


8

Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie flizeliny, guzików, ozdób, zamków, klamr, aplikacji oraz rzeczy pozostawionych w kieszeniach.


9

Odzież wydawana jest wyłącznie na podstawie dowodu przyjęcia.


10

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia garderoby odszkodowanie dla Klienta stanowi kwota będąca równowartością garderoby w chwili oddania jej do pralni.

W razie jakiegokolwiek sporu, rozstrzygnięcie oddawane jest do ekspertyzy rzeczoznawcy – biegłego. Koszt ekspertyzy w razie potwierdzenia stanowiska pralni ponosi Klient.

Pralnia ponosi koszty ekspertyzy wyłącznie w sytuacji, gdy biegły – rzeczoznawca stwierdzi, że uszkodzenie / zniszczenie garderoby jest spowodowane działaniem pralni.

Reklamacje uwzględniamy wyłącznie przy odbiorze garderoby z Pralni przez Klienta po wykonaniu usługi.

 


11

Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z garderoby po praniu, w sytuacji gdy plamy były stare, zaprane domowymi metodami, odzież oddawana do pralni prana była wcześniej niezgodnie z przepisem prania widocznym na metce.

Pralnia nie odpowiada za zabrudzenia nieusuwalne w technologii prania stosowanej przez nią.


12

Po upływie 2 lat od wykonania usługi, nieodebraną przez Klienta odzież pralnia przekazuje na cele dobroczynne.

13

Na życzenie Klienta realizujemy usługę ekspresową, za dopłatą w wysokości 50% do ceny usługi podstawowej. Jednak z przyczyn technicznych pralnia może odmówić wykonania usługi ekspresowej.